poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

ORGANIZACJA NAUCZANIA OD 25.03.2020

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA
ORGANIZACJA NAUCZANIA OD 25.03.2020


1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zajęcia odbywać się będą codziennie w wyznaczonych godzinach zgodnie z aktualizowanym planem zajęć z i-dziennika.
4. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel.
5. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy i-dziennika, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.
6. Nauczyciele będą udostępniać linki do platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W przypadku konieczności pracy na plikach, nauczyciele udostępnią konta pocztowe.
7. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,
w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
8. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych
z nauczycielem form. (przesłane pliki, zdjęcia, testy online, indywidualny kontakt, projekty edukacyjne itp.)
9. Informacja o publikacji plików będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem idziennika.
Obecnie prowadzone są prace do zdalnego nauczania z wykorzystaniem pakietu Office 365 EDU. Jak tylko zostaną wygenerowane konta wdrożymy ten sposób komunikowania się.
O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

Login Form