czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

VI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

3 grudnia 2019r. w naszej szkole odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I i II pt. "Wiersze, które bawią i uczą" pod patronatem burmistrza Śremu. Przystąpiło do niego 23 uczniów z  8 szkół podstawowych naszej gminy: SP z Bodzyniewa, SP z  Dąbrowy, SP nr 1, SP nr 2,  SP nr 4, SP nr 5,  SP nr 6, SP Katolickiej.

Konkurs ma na celu propagowanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań literackich oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Jury oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy konkursu wspaniale zaprezentowali swoje talenty recytatorskie.

    Po wnikliwej analizie komisja wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce - Julia Stasiak (SP 2)
II miejsce - Tymon Bednarski (SP 5) i Filip Kleiber (SP Katolicka)
III miejsce - Aleksandra Nowicka (SP 1), Marcelina Przebierała (SP 4) i Aleksander Ziółek (SP 6).

    Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Konkurs zorganizowały panie: Iwona Baran, Katarzyna Gulińska, Elżbieta Kociemba i Grażyna Kozak.  

alt

alt

alt

alt

alt

Login Form