czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

SPOTKANIE Z TUWIMEM

W czwartek 21 listopada na szkolnej scenie debiutowali pierwszoklasiści. Po trzech uczniów z każdej klasy zaprezentowało ulubione wiersze Juliana Tuwima. I choć to był pierwszy ich występ przed tak dużą publicznością, to z zadaniem poradzili sobie doskonale. Komisja konkursowa oceniała dobór wiersza, opanowanie pamięciowe, intonację i ogólne wrażenie artystyczne. Oto przyznane miejsca:

I- Hanna Skrzypczak I a oraz Jasmin Dolniak I d
II- Maja Szymańska I b oraz Adam Paluszak I c
III- Zuzanna Beck oraz Zofia Wojna I c
Gratulujemy!!!

Login Form